Verimli Ürün Geri Çağırma İşlemi

TİTCK Başkan Yardımcısı Fatih Tan Anlatıyor: Sahte İlaçlar Nasıl Anlaşılır?
4 Aralık 2017
Farmakovijilans Nedir?
15 Aralık 2017