Küreselleşme, hızlı ilerleyen teknoloji ve artan maliyetler sahte ve kaçak ilaçlara karşı verilen savaşta karşımıza zorluk olarak çıkmaktadır.

Küreselleşme, sahte ve kaçak ilaçların ülkeler arasında taşınmasını kolaylaştırmaktadır. Bunun yanında tedarik zincirlerini daha kompleks hale getirdiği için sistem içerisinde kötüye kullanım olayları artmaktadır.

Sahte ilaç üreticileri, yeni teknolojileri kendi sistemlerine entegre ederek yasal olmayan işlerini kolaylıkla sürdürmektedir.

Artan maliyetler ise gelişmiş ülkelerin üretim birimlerini düşük maliyetlere sahip ülkelere (bölgelere) taşıyarak, yapılacak kaçakçılığa ve sahte ilaç üretimi riskini arttırmaktadır.

Serileştirme, ilaç endüstrisinde sahteciliğe karşı kilit kavramdır. Ülkemizde, serileştirme, her bir ilaç kutusuna benzersiz bir data matrix kod verilerek uygulanmaktadır.

İlaç Takip Sistemi, 2D data matrix kullanarak ilacı, üreticiden/ithalatçıdan başlayarak son kullanıcıya kadar tüm aşamalarda takip ederek, kayıt altına almaktadır. Böylece sahte ilaçların sisteme girmesi engellenerek temiz tedarik zinciri sağlanmaktadır.

 

Diğer Kazanımlar