İlaç Takip Sistemi, ilaç güvenliğini sağlamak ve ilaç kaçakçılığını önlemek amacı ile yapılmış, bu bağlamda ilaçların üretimden/ithalattan başlayarak son kullanıcıya ulaşmasına kadar geçen süreci takip eden sistemdir.

İlaç Takip Sistemi, ilaçların her aşamada takibini sağlayarak sahte ve kaçak ilaçların sisteme girmesine mani olmaktadır.

Elektronik ürün kodu (2D Data Matrix) teknolojisi ile birlikte kullanılan bu sistemle, ilaçların, fabrikadan depolara, depolardan eczanelere ve son kullanıcıya ulaşana kadar geçen süreçlerde takibini yapmak mümkün olmaktadır.

Sistem, üretici, ithalatçı, ecza deposu ve eczanelerden alınan bildirimler ve geri ödeme kurumlarından alınan satış onayları ile bir ilacın bir kez satılmasını sağlamakta ve satışların kontrolünü yapmaktadır.

Bunun yanı sıra sağladığı veri tabanı ile, karar vericilerin, piyasa değerlendirmesi yapmasına ve ilaçlarla ilgili karar almasına çok büyük katkı sağlamaktadır.