Sahte ve kaçak ilaç kullanımını engeller.

Sahte ve kaçak ilaç kullanımı yıllardır dünya ilaç piyasasında çok büyük bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Sahte ilaç kullanımı yüzünden her yıl on binlerce insan hayatını kaybetmektedir. Bu nedenle insanların; ilaç piyasasına, üreticiye, ilaç satan kurum ve kuruluşlara güveni yıllar içinde azalmıştır.

İlaç takip sistemi karekod (2D data matrix) kullanarak ile sahte ve kaçak ilaçların daha üretim aşamasında sisteme girmesi engellemekte ve bu nedenle meydana gelen maddi ve manevi zararlar engellenmektedir.

Bunun yanında kullanılan 2D data matrix kod sistemi ile sahte/kaçak ilaçlar yolsuzluğunun kaynağı belirlenmekte ve gelecekte tekrarlaması engellenmektedir.

İlaçların yan etkileri takip edilerek kullanım şartları değiştirilebilir.

İTS mobil uygulaması ile, kullanıcı tarafından, ilaç kullanımıyla birlikte görülen yan etkiler kayıt altına alınır ve bu veriler sisteme aktarılır. Aktarılan veriler Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından incelenir. Yan etkileri çok sık görülen, zarar/fayda oranı yüksek ilaçların kontrolü sağlanır ve gerekiyorsa ilaçlar geri çağrılır.

 

Geri çağrılan ilaçların satışını engeller.

Herhangi bir sebepten (hatalı üretim, ilacın çok sık görülen yan etkiler ve kalıcı etki bırakması vb.) geri çağrılan ilaçların piyasadan toplanmasını ve imha edilmesini sağlar. Geri çağrılan ilaçların bilgileri sisteme verildiğinde, ilacın satışı durdurulur ve imha edilmek üzere toplanması sağlanır.

 

İlaçların son kullanma tarihini takip eder.

Son kullanma tarihi geçmiş ilaçların satışı ve kullanımı sistem tarafından verilen uyarılarla engellenir. kare kodu okutulan ilacın son kullanma tarihi geçmiş ise sistemden uyarı gelir ve satışı engellenir. Böylece kullanımı güvenli olmayan ilaç satışı engellenir.

 

Diğer Kazanımlar