Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları

İlaç Takip Sistemi Mobil (İTS Mobil) uygulaması, kişilerin sahip oldukları ilaçlar hakkında gerekli bilgilere (sistem kaydı, son kullanma tarihi, güncel fiyat bilgisi ve alınan toplatılma kararı olup olmadığı gibi) tek bir portalden erişim imkânı sağlayan bir uygulamadır.

İTS Mobil’in amacı, vatandaşların kullandıkları ilaçlar hakkındaki bilgilere kolayca erişmeleri ve güvenle ilaçlarını kullanabilmelerini sağlamaktır.

İTS Mobil üzerinden kişiler tarafından yapılan işlemlerin ve bu işlemlerde kullanılan bilgilerin güvenliğini sağlamak açısından temel olarak görülen kurallar aşağıda belirtilmiştir.

Tiga Bilgi Teknolojileri A.Ş., İTS Mobil uygulamasının ve görsel altyapısının güvenilir bir şekilde kişilere sunulmasıyla ilgili ihtiyaç duyulan güvenlik önlemlerini yerine getirmiştir.

Kişisel Verilerin Güvenliği

Kişilerin İTS Mobil’deki sorgulattıkları ilaç bilgilerini sadece ilaç bilgilerini uygulamaya giren kişiler görebilir.

Kişilerin, İTS Mobil uygulamayla paylaşmış olduğu bilgiler ve sorgulattıkları ilaçlar kişilerin onayı dışında ya da yargı kararı ve/veya yasal bir yükümlülük altında bulunmadığı sürece herhangi bir üçüncü şahıs, kurum ve kuruluş ile hiçbir nedenden ötürü paylaşılmayacak ya da verilmeyecektir. Yasal düzenlemelerle bu bilgilerin açıklanmasını gerektiren bir durum gerçekleşmediği sürece hiçbir istisna ile bu bilgiler açıklanmayacaktır.

Kişisel olmayan verilerin (Telefon IMEI numarası, yükleme verileri, kullanım sıklığı, ülke bilgisi gibi) kullanılması uygulamayı geliştirme ve daha iyi bir hale getirmek, teknik sorunları gidermek amacıyla kullanılabilir.

Sorumluluk Sınırları

İTS Mobil’in kullanılması esnasında karşılaşılabilecek hata, eksiklik, bilgisayar sistemlerine zarar vermeye yönelik herhangi bir yazılım (virüs), kusur; yönetimsel, konuşlandırmadan kaynaklı gecikmelerden ve/veya sistem bağlantı arızası sonucu görülebilecek doğrudan ya da dolaylı ziyan, zarar veya masraflar da dahil ve ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan Tiga Bilgi Teknolojileri A.Ş. ve/veya çalışanları, bu tip olasılıklardan haberdar olsun ya da olmasın sorumlu tutulamazlar.

İTS Mobil’de sunulan hizmet Tiga Bilgi Teknolojileri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Tiga Bilgi Teknolojileri A.Ş. tarafından İTS Mobil’de yayınlanan hizmetler ve bu hizmetleri oluşturan uygulamalar, bilgiler, görsel ve yazınsal içerikler üzerinden değişiklik yapma ve teknik sorunlardan ötürü, hizmetleri geçici olarak durdurma hakkına sahiptir.

Telif Hakları

İTS Mobil’in tasarımını oluşturan materyaller, teknolojiler ve sunduğu bilgiler ve bunların kullanımı, referans verilmesi, alıntı yapılması ve üzerinde değişiklik yapılarak kullanılması ile ilgili lisans ve telif hakları Tiga Bilgi Sistemleri A.Ş.’ye aittir. Hiçbir organizasyon ya da kişi, İTS Mobil’de kullanılmış, sunulmuş veya kullanılan, sunulan parçaların ya da tamamının Tiga Bilgi Sistemleri A.Ş.’den yazılı izin alınmadığı müddetçe dağıtamaz, kiralayamaz, çoğaltamaz; alt lisans kullandıramaz, değiştiremez ticari ya da ticari olmayan amaçlarla kullanamaz. Üçüncü şahıs ve/veya firmalara ait materyaller dışında kalan, Tiga Bilgi Sistemleri A.Ş.’ye rekabet avantajı sağlayan bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları Tiga Bilgi Sistemleri A.Ş.’ye aittir. Yapılacak alıntılara Tiga Bilgi Sistemleri A.Ş.kaynak gösterilmesi koşuluyla müsaade edilebilir.