8. Akılcı İlaç Kullanımı İl Koordinatörlükleri Değerlendirme Toplantıları