9. Akılcı İlaç Kullanımı İl Koordinatörlükleri Değerlendirme Toplantısı