3.Akılcı Antibiyotik Kullanımı Eğiticileri Koordinasyon Toplantısı