sağlık teknolojisi

30 Ekim 2017

Türkiye’de Sağlık Teknolojisinin Değerlendirilmesi

Sağlık Teknolojisi Değerlendirmesi (STD – Health Technology Assessment, HTA),  kaynakların doğru ve…