ürün geri çağırma

8 Aralık 2017

Verimli Ürün Geri Çağırma İşlemi

Ürün geri çağırmaları, tüm firmaların önlemeye çalıştığı fakat, gerekli olduğunda gecikme ve…