İlaç Güvenliği

15 Aralık 2017

Farmakovijilans Nedir?

Advers etki;  bir beşeri tıbbi ürünün bir fizyolojik fonksiyonun tanımlanması, iyileştirilmesi, düzeltilmesi…
8 Aralık 2017

Verimli Ürün Geri Çağırma İşlemi

Ürün geri çağırmaları, tüm firmaların önlemeye çalıştığı fakat, gerekli olduğunda gecikme ve…